Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
.
City Council - June 2

    Burgemeester Deetman gaat onder druk van de Haagse gemeenteraad aan de Amerikanen twee alternatieve locaties voorleggen voor de nieuwe vestiging van hun ambassade.

    De verhuizing zal daardoor niet binnen vijf jaar plaatsvinden. De nieuwe locaties zijn: de hondenrenbaan - Oostersportpark - aan de Benoordenhoutseweg, en het rugbyterrein aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan - nabij hockey sportpark HDM.

Both locations are within city limits of Wassenaar.

  ««  click pic to enlarge

"Treason doth never prosper: what's the reason?
For if it prosper, none dare call it treason."
 

▼▼▼ READ MY DIARY

'Sapere aude'

by Oui (Oui) on Thu Dec 15th, 2005 at 04:32:10 PM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Display:

Occasional Series