Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
Hungarian -- based on afew's version, incorporating subsequent changes except the footnotes:

Petíció Tony Blair Európai Tanács elnöki jelölése ellen

Mi, mindenféle származású és politikai meggyőződésű európai polgárok, szeretnénk kifejezni, hogy teljes mértékben elutasítjunk Tony Blair-nek az Európai Tanács elnöki tisztére történő jelölését.

A Lisszaboni Szerződés újonnan létrehozza az Európai Tanács elnöki tisztjét, eme két és fél éves időtartamra szóló, egyszer megújítható megbízatásról a Tanács szavazással dönt. A Szerződés értelmében az Európai Tanács elnöke "gondoskodik az Európai Tanács munkájának előkészítéséről és folyamatosságáról" és "elnököl az Európai Tanács ülésein, és lendületed ad munkájának". Továbbá, "Az Európai Tanács elnöke - a saját szintjén és e minőségében ... - ellátja az Unió külső
képviseletét a közös kül- és biztonságpolitikához tartozó ügyekben."

A jövendő elnök következésképp kulcsszerepet fog játszani az Únió politikájának és a világ többi részével való kapcsolatának meghatározásában. Ezen első elnökségnek nagy szimbolikus jelentőssége is lesz, mind az Európai Únió polgárai számára, mind pedig az Únió imázsára a világ többi részében. Ezt tekintetbe véve úgy hisszük, alapvetően fontos, hogy az első elnök megtestesítse az európai projekt szellemét és értékeit.

Egy ideje egyre makacsabb híresztelések utalnak arra, hogy egyes körök azt szeretnék, ha Tony Blairt neveznék ki az Európai Tanács első elnökének. E kinevezés, ha bekövetkezne, teljes ellentétben lenne az európai projekt által vallott értékekkel.

A nemzetközi törvényeket megszegve, Tony Blair elkötelezte országát egy iraki háború mellett, amit az európai polgárok nagy többsége ellenzett. E háború több százezer áldozatot követelt és milliókat tett menekültté. Hozzájárult a Közel-Kelet destabilizálásához, és aláásta a világ biztonságát. Hogy háborúba vezethesse országát, Blair rendszeresen haszált fel hazugságokat és manipulálta az információkat. Ha tényleg elnökké neveznék ki, az iraki háborúban játszott szerepe erősen rontaná az Únió imázsát a világban.

Tony Blair kormányának lépései, és a "különleges kiadatás" illegális programjában való bűnrészessége a Bush kormánnyal, a polgárjogok példa nélküli gyengüléséhez vezettek. Ez ellenkezik a Szerződés szerves részét képező Emberi Jogok Európai Egyezményének kikötéseivel.

Az Alapvető Jogok Európai Chartája formálissá teszi az európai projekt alapító értékeit, és az új Szerződés egyik alappillére. Tony Blair harcolt a Lisszaboni Szerződésbe foglalása ellen, és végül elérte, hogy az Egyesült Királyságra ne legyen érvényes.

Ahelyett, hzogy előmozdíította volna az európai integrációt, a volt brit miniszterelnök egy sor úgynevezett vörös határvonalat fektetett le a lisszaboni egyeztetések alatt, azzal a szándékkal, hogy meggátoljon bármilyen haladást a szociális ügyekben, az adóharmonizáció terén, s ugyanúgy a közös védelmi és külügyi politika terén.

Továbbá, nem tudjuk elképzelni, hogy az Európai Tanács első elnöke egy olyan volt kormányfő legyen, aki Európa építésének két fő eleméből kívül tartotta országát: a személyek szabad mozgását biztosító schengeni térségből és az Eurózónából.

Végezetül, a közelmúltban egy Financial Times/Harris közvéleménykutatás azt mutatta, hogy EU tagországok népességének nagy többsége elutasítja Tony Blairt mint elnököt. Épp olyankor, amikor az európai intézmények egyik prioritása az, hogy újra kapcsolatot teremtsen polgáraival, mi úgy hisszük, hogy alapvetően fontos, hogy elnöke olyan személy legyen, akivel a polgárok többsége azonosulni tud. Ezért kinyilvánítjuk, hogy ezt a jelöltséget teljes mértékben elutasítjunk.*Lunatic*, n.
One whose delusions are out of fashion.
by DoDo on Fri Feb 1st, 2008 at 05:47:59 PM EST
I couldn't proof-read it!...;-) Thanks a lot, DoDo!

"Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes" Jacques-Bénigne Bossuet
by Melanchthon on Fri Feb 1st, 2008 at 06:24:00 PM EST
[ Parent ]

Display:

Occasional Series