Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
Moze powinne zaczac komentowac po polsku. Jestem pewny ze wszyscy mnie zrozumieja. Wyscie wszyscy uczyli sie polskiego w szkole - to przeciez bardzo pozyteczny jezyk. No, moze to nie jest az tak dobry pomysl. Zastanowie sie.
by MarekNYC on Sun Aug 31st, 2008 at 04:13:55 PM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Display:

Occasional Series