Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
Nytt nejparti ställer upp i EU-valet - DN.seNew no-party in the EU election
Nytt nejparti ställer upp i EU-valetNew no-party entering the EU election
Det irländska nejpartiet Libertas ställer upp i svenska EU-valet. Men partiet anklagas för att ha försökt köpa vinnaren i förra parlamentsvalet, Junilistan. The irish no party Libertas enters the swedish EU election. But the party is accused of trying to buy the winners of last times parliament election, Junilistan.
- De försökte köpa oss för 10 miljoner, om vi kallade oss för Junilistan-Libertas. Men vi avvisade det, säger Sören Wibe, som toppar Junilistans valsedel vid EU-valet i juni.
 
-They tried to buy us for 10 millions, if we called ourselves Junilistan-Libertas. But we refuted it, says Sören Wibe, who is the number one candidate from Junilistan.
Libertas är ett parti skapat av den irländske affärsmannen Declan Ganley, som ledde nejsidan till seger i Irlands folkomröstning om Lissabonfördraget i fjol. Han vill nu starta partier i samtliga 27 EU-länder som ska ställa upp i parlamentsvalet.
 
Libertas is a party created by irish businessman Declan Ganley, who led the no side to victory in Irelands referendum on the Lisbon treaty last year. He now wants to start parties in all 27 EU countries to run in the parliament election.
Enligt Sören Wibe var Declan Ganley på besök i Sverige i januari för att förhandla med Junilistan.
 
According to Sören Wibe, Declan Ganley visited Sweden in Januari to negotiate with Junilistan.
Valmyndigheten har godkänt Libertas Sverige sedan de fått ihop de 1 500 namn som krävs. En av Junilistans grundare, Jesper Katz, står som officiell partibildare. Katz vill inte kommentera anklagelserna, men Libertas talesman Anita Kelly förnekar att man erbjudit pengar.
 
The election authority has approved Libertas Sverige since they have gathered the 1500 names required. One of Junilistans founders, Jesper Katz, is named official party founder. Katz does not wnat to comment on the accusations, but Libertas spokes person Anita Kelly denies offering money.
Junilistan fick i EU-valet 2004 stöd av finansmän, men Sören Wibe säger att de inte tar emot pengar av någon "utländsk miljardär".
 
Junilistan was in the EU election of 2004 supported by businessmen, but Sören Wibe says that they will not accept money from some "foreign billionaire".
- Vi vet heller inte vad Libertas står för utom att de är emot Lissabonfördraget. Det verkar som om de vill ha ett starkt EU, med president och armé, säger Wibe.- We do not know what Libertas stands for except that they are opposed to the Lisbon treaty. It appears that they want a strong EU, with president and army, says Wibe.

So now they do run in Sweden. Remains to be seen wheter they get any ballots out.

Sweden's finest (and perhaps only) collaborative, leftist e-newspaper Synapze.se

by A swedish kind of death on Wed Mar 4th, 2009 at 06:00:59 AM EST
[ Parent ]
European Tribune - Community, Politics & Progress.
They tried to buy us for 10 millions, if we called ourselves Junilistan-Libertas. But we refuted it, says Sören Wibe, who is the number one candidate from Junilistan.
Delightful.

Who is bankrolling Libertas, again? Ganley personally?

Most economists teach a theoretical framework that has been shown to be fundamentally useless. -- James K. Galbraith

by Carrie (migeru at eurotrib dot com) on Wed Mar 4th, 2009 at 06:04:47 AM EST
[ Parent ]
That question could be and should be asked in a country with strict laws regarding donations. In Sweden no political donations are tax deductable and there are no demands on parties to present their donations.

Sweden's finest (and perhaps only) collaborative, leftist e-newspaper Synapze.se
by A swedish kind of death on Wed Mar 4th, 2009 at 06:23:00 AM EST
[ Parent ]
Libertas is a party created by irish businessman Declan Ganley, who led the no side

The myth took hold.

*Lunatic*, n.
One whose delusions are out of fashion.

by DoDo on Sat Mar 7th, 2009 at 07:29:31 AM EST
[ Parent ]
Missed this comment.

I have not seen Libertas mentioned in swedish press earlier (at all, despite reading a lot on the irish referendum) so I suspect that line is lifted from the Libertas press release about running in the election.

Sweden's finest (and perhaps only) collaborative, leftist e-newspaper Synapze.se

by A swedish kind of death on Sat Mar 14th, 2009 at 11:30:02 AM EST
[ Parent ]

Display:

Occasional Series