Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
This would loose so much in translation (if done by me) but it is about the dubious benefits of being born to kill.

Stig Dagerman: Dagsedel 530303

Inte gråta är du rar
över brist på mor och far.
Sånt går bort med åren.
Tänk på Sveriges lantförsvar.
Tänk på Lottakåren.

Trumman dundrar i en dal.
Ännu är du ganska smal.
Botas med potatis.
Blir du stor blir du korpral
och blir skjuten gratis.

Ute faller bomb och snö.
Sov min gosse och adjö.
Tids nog får du blöda.
Alla födas för att dö.
Många för att döda.

(3 mars 1953
)

The suthors comment is translatable and shows how little changes in sixty years.

Stig Dagerman: Dagsedel 530303 Stig Dagerman: Dagsedel 530303
Inspirerad av professor Ask-Upmarks inlägg i abortfrågan, i vilket den vise mannen lät oss veta hur många regementen landet förlorat på grund av aborter.Inspired by Professor Ash-Upmarks remarks in the abortion debate, in which the wise man let us know how many regiments the country has lost because of abortions.


Sweden's finest (and perhaps only) collaborative, leftist e-newspaper Synapze.se
by A swedish kind of death on Sat Nov 24th, 2012 at 05:24:21 AM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

DoDo 4
sgr2 4

Display:

Occasional Series