Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
While the Fidesz mass rally had a contingent of 'guest protesters' from Poland (with the added irony that they were supporters of the party of the Kaczyński Twins, that is the Eurosceptic opposition to the government of Fidesz's sister party), the Milla protest was attended by individual guests from France. Among them, the deputy of the French PS, who was spot-on with a negation of Orbán's international-leftist-conspiracy rhetoric:

Népszabadság - ,,Az Orbán-kormányt kell megbüntetni, nem a magyarokat" Népszabadság -"The Orbán government should be punished, not the Hungarians"
Rossz célpontot választott az Európai Bizottság és a többségében konzervatív politikusokból álló pénzügyminiszterek tanácsa (Ecofin) ugyanis a magyar néppel fizettetné meg az Orbán-kormány bűneit, ha tényleg felfüggesztenék a kohéziós alapok folyósítását - erről Harlem Désir, a Francia Szocialista Párt (PS) főtitkárhelyettese beszélt lapunknak."The European Commission and the Council of Economic and Finance Ministers (Ecofin), the majority of which consists of conservative politicians, selected the wrong target, because they would make the Hungarian people pay for the sinsof the Orbán government , would they really suspend the disbursement of cohesion funds" Harlem Désir, the vice secretary of the French Socialist Party (PS) told to our paper.
A francia szocialisták második embere szerint Európának - egyik fő alapértékéhez híven - szolidárisnak kell maradnia a fejlettségben még lemaradó tagországokkal szemben. Az Európai Bizottságnak ugyanakkor késlekedés nélkül az Európai Bírósághoz kellene fordulnia, amiért az Orbán-kormány megsérti a bírák függetlenségét és a sajtószabadságot. - Magyarország kapcsán ma nem csak a költségvetési hiány vagy a Magyar Nemzeti Bank státusza jelent problémát. Aggasztónak tartjuk Orbán Viktor és a Fidesz politikáját, azt a törekvést, hogy a hatalmon lévő politikai párt teljes ellenőrzése alá vonják az államigazgatást...According to the second-in-command of the French Socialists, Europe - in accordance with one of its core values - should maintain solidarity with member countries still lagging behind in development. At the same time, the European Commission should, without delay, turn to the European Court of Justice regarding the violation of the judiciary's independence and the freedom of the press by the Orbán government. "The budget deficit or the status of the central bank aren't the only problems in relation to Hungary. We are concerned about the policy of Viktor Orbán and Fidesz, their aspiration to put public administration under the complete control of the political party in power..."
Désir csütörtökön délelőtt ellátogatott Gyöngyöspatára is, hogy a helyszínen tájékozódjon az ottani roma kisebbséget ért atrocitásokról. Szintén aggasztónak nevezte, hogy Orbán elnéző a szélsőjobboldallal szemben, fut a Jobbik után és elhibázott gazdaságpolitikáját próbálja autoriter-nacionalista ígérgetés-dömpinggel maszkírozni. On Thursday morning, Désir also visited Gyöngyöspata, to inform himself about the atrocities suffered by the local Roma minority on site. He also expressed concern over Orbán's indulgence of the extreme right, his running after Jobbik, and his attempt to mask his misguided economic policy with an authoritarian-nationalist dumping of promises.


*Lunatic*, n.
One whose delusions are out of fashion.
by DoDo on Sat Mar 17th, 2012 at 04:20:14 AM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Display:

Occasional Series