Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
Have you read Caroline de Gruyter's latest column yet?


Op datagebied hebben maar twee landen echt macht: de VS en China. Zij hebben begrepen dat degene die wereldwijd de meeste data weet te verzamelen, de race om de mondiale hegemonie kan winnen. In dit machtsspel zijn Google, Facebook of Amazon de belangrijkste vehikels - zoals je een boor gebruikt om olie te winnen. Al jaren is het hoofdstuk `data' het meest cruciale deel van handelsakkoorden die de VS met derde landen of (tot voor kort) regio's afsluiten. Aan deze geopolitieke titanenstrijd doet Europa niet mee. Dát is ons ware probleem. Het enige echte antwoord dat wij Europeanen kunnen formuleren op de constante schendingen van onze dataprivacy is dat we zélf sociale media en zoekmachines gaan ontwikkelen.

by Bjinse on Sun Mar 25th, 2018 at 07:55:52 PM EST

Others have rated this comment as follows:

Oui 4

Display:

Top Diaries

Occasional Series