Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
In het landsbelang
.
PM Mark Rutte bowing to AngloSaxon interests ...

The Netherlands to expel two Russian diplomats over British nerve gas attack
Germany, other countries expel Russian diplomats over Skripal poisoning

Opinie op zondag: 'Als het om Rusland gaat, regeert de intellectuele luiheid' | De Volkskrant |

May slaat terug, zogenaamd, maar Londen blijft speeltuin voor Poetins oligarchen en hun roebels. Dan vergelijken Britse politici Poetin indirect met Hitler - de ultieme belediging voor Russen, die zich dus weer snel achter de grote leider scharen - en is de cirkel weer rond.

Zoals Londen de thuishaven is voor de Russische kleptocratie zijn wij de doorvoerhaven van haar voornaamste bron van inkomsten: olie en gas. Wij hebben ons ook enthousiast aan Gazprom vastgeklonken - en lachen elke Oost-Europeaan die bezwaar maakt tegen Nordstream I of II, hartelijk uit.

En dan is er het gevaar van de te eenvoudige historische vergelijkingen, het gevaar dat we de vorige oorlog gaan uitvechten. Een recent stuk van de historicus Stephen Walt verscheen onder de kop: 'I knew the Cold War. This is No Cold War.' De Britse kenner Lawrence Freedman schrijft in New Statesman over 'Putins New Cold War '. Poetin heeft die nieuwe Koude Oorlog misschien nodig om zijn legitimiteit thuis te schragen. Wij niet.

by Oui on Mon Mar 26th, 2018 at 08:13:58 PM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Display:

Top Diaries

Occasional Series