Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
Je hebt helemaal gelijk! Heel bijzonder, wij in Nederland maken juist het onderscheid: de Belgen spreken Vlaams. Er zijn zoveel bijzondere uitdrukkingen in het Vlaams wat je niet hoort in Nederland. Een van de mooiste vindt ik zelf: kuisvrouwe. Zal je NOOIT horen in Nederland!

Vlaanderen weer beetje minder Vlaams: scholen moedigen allochtonen aan om hun moedertaal in de klas te spreken

Het 'Vlaams', een taal of een misverstand? [pdf]

  Flemish, a language or a misunderstanding?
  My  contribution  "'Flemish',  a  language  or  a  misunderstanding"  describes  the  language  
  development  in  Dutch-speaking  Belgium  and  dwells  on  the  reasons  why  Flemish  is  often  
  considered  an  autonomous  language,  next  to  Dutch.  The  international  misunderstanding  
  about the position of Flemish is due to historical French language ideology and the language
  nationalism  of  both  Dutchmen  and  Flemings.  Dutch  should  be  considered  a  pluricentric  
  language with two natiolects: Netherlandic Dutch and Belgian Dutch (and Surinam Dutch
  as a third one}.


Global Warming - distance between America and Europe is steadily increasing.
by Oui on Thu Jan 24th, 2019 at 08:56:11 PM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Display:

Top Diaries

Impeachment gets real

by ARGeezer - Jan 17
24 comments

A Final Warning

by Oui - Jan 10
112 comments

Environment Anarchists

by Oui - Jan 13
4 comments

More Spanish repression

by IdiotSavant - Jan 6
8 comments

Occasional Series