Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
How about having one of these in the UK, once Brexit is over?
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu.

Eftirfarandi spurning verði borin upp í þjóðaratkvæðagreiðslunni:

,,Vilt þú að Ísland gangi úr Atlantshafsbandalaginu (NATO)?

by gk (gk (gk quattro due due sette @gmail.com)) on Mon Apr 1st, 2019 at 07:36:28 PM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Display:

Occasional Series